Appartement voor 4 personen, 2 slaapkamers en 2 badkamers

Seizoen
Laag (november-april)
Hoog (juli-augustus)
Midden (rest v.h. jaar)
Deelname schoonmaak
Borgsom

Prijs
€ 425,- week
€ 700,- week
€ 525,- week
€ 75,- verblijf
€ 200,- verblijf

Laagseizoen: 4 weken huren = 3 weken betalen!

Overwinteren/huren op lange termijn-> contacteer ons

Borgsom:

Per reservering te betalen, terug te ontvangen binnen een maand na vertrekdatum, indien er geen schade veroorzaakt werd.

Deelname schoonmaak:
Per reservering te betalen als tegemoetkoming in de eindschoonmaakkosten.

Apartamento para 4 personas, 2 dormitorios y 2 baños

Temporada
Baja (noviembre-abril)
Alta (julio-agosto)
Media (resto del año)
Participación limpieza
Fianza

Precio
€ 425,- semana
€ 700,- semana
€ 525,- semana
€ 75,- estancia
€ 200,- estancia

Temporada baja: 4 semanas por el precio de 3!

Alquiler a largo plazo-> contáctenos

Fianza:

Para cada reserva hay que pagar una fianza, a ser devuelto dentro de un mes a partir del día de salida, a condición de que no se hayan producido daños.

Participación limpieza:
Para cada reserva hay un recargo para la participación en los gastos de limpieza final.

Apartment 4 persons with 2 bedrooms and 2 bathrooms

Season
Low (November-April)
High (July-August)
Mid (rest of the year)
Share cleaning costs
Deposit

Price
€ 425,- week
€ 700,- week
€ 525,- week
€ 75,- stay
€ 200,- stay

Low season: 4 weeks rent, 3 weeks to pay!

Long term rental-> contact us

Deposit:

Per reservation a deposit has to be paid, to be refunded within 1 month after departure, provided no damages were caused.

Share cleaning costs:
Per reservation to be paid for sharing in the costs of the final cleaning.